Jak pracodawca może dbać o przestrzeganie BHP?

man holding gray steel frame

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy dotyczy zarówno pracowników jak i pracodawców. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór nad tym czy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są w zakładach pracy przestrzegane.

Nie ulega wątpliwości, że to na pracodawcy ciąży jednak więcej obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Z całą pewnością wśród pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednią temperaturę w miejscu pracy.

Nie może być ona ani zbyt niska ani zbyt wysoka. Mogłoby to bowiem spowodować uszczerbek na zdrowiu pracownika. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie każdy zawód wiąże się z takim samym ryzykiem dla zdrowia.


Sprawdź szkolenia z controllingu finansowego: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/controlling-finansowy-w-firmie


Jeżeli praca jest ryzykowna, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom podstawowych środków ochrony, które pomogą w jakimś stopniu zneutralizować wpływ niekorzystnych czynników.

Nie ulega wątpliwości, że wiele obowiązków dotyczących przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę sam Kodeks pracy. Warto byłoby więc znać jego przepisy. PRacodawcy powinni brać regularny oraz systematyczny udział w szkoleniach takich jak kodeks pracy szkolenia.

Nie ulega wątpliwości, że największy wybór interesujących szkoleń będziemy mieć w dużych, prężnie rozwijających się miastach. Z całą pewnością pracodawcy muszą mieć na uwadze to, że duże miasta oferują również udział w szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenia takie prowadzone są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, dzięki czemu nie musimy obawiać się o to, że prowadzący szkolenie pominie jakąś istotną kwestię. Nie ulega wątpliwości, że bardzo dobrze jest brać udział w szkoleniach certyfikowanych.

Certyfikat jest bowiem dowodem na to, że podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju kursach. Na pewno szkolenia z prawa pracy przydadzą się każdemu pracodawcy, bez względu na to czym zajmuje się on zawodowo. Obowiązek przestrzegania prawa pracy dotyczy bowiem wszystkich pracowników i pracodawców, bez wyjątku.