Co warto wiedzieć o zwolnieniu lekarskim?

woman sleeping on brown armchair

Większość pracowników przynajmniej jeden raz w życiu była na zwolnieniu lekarskim. Nawet jeżeli nie należymy do tej grupy pracowniczej, powinniśmy zainteresować się przepisami prawa pracy dotyczącymi zwolnień lekarskich.

Z całą pewnością należałoby w tym celu poczytać Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Kodeks pracy reguluje najważniejsze kwestie powiązane z prawem pracy, w tym ze zwolnieniami lekarskimi.

Wiedza odnośnie zwolnień lekarskich przyda się zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Dobrze byłoby wiedzieć, że zwolnienie lekarskie przysługuje każdemu pracownikowi, a pracownikiem według Kodeksu pracy jest ten, kto nawiązał z pracodawcą stosunek pracy.

Każdy pracownik, który zachoruje w trakcie trwania umowy o pracę może otrzymać wynagrodzenie z tytułu zwolnienia lekarskiego. Aby jednak zwolnienie lekarskie mogło być respektowane, musi być przedstawione w odpowiednim czasie.

Za czas trwania niezdolności do pracy w postaci choroby, pracownik otrzyma od swojego pracodawcy wynagrodzenie chorobowe. Możliwe jest również otrzymanie zamiast wyżej wymienionego wynagrodzenia chorobowego, otrzymanie zasiłku chorobowego.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jeżeli czas trwania choroby w ciągu roku nie przekracza 33 dni, a jeśli pracownik ma ponad 50 lat – czternastu dni. Natomiast w przypadku, gdy zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż 33 lub 14 dni, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Zarówno wynagrodzenie jak i zasiłek stanowią 80 procent podstawy wymiaru wynagrodzenia. Oczywiście od tej sytuacji są wyjątki, jak na przykład ciąża. Wówczas kobieta otrzymuje 100 procent podstawy wynagrodzenia.

Każdy, kto chce jak najwięcej dowiedzieć się o zwolnieniach lekarskich oraz o zasiłkach chorobowych, powinien uczęszczać na Kodeks pracy szkolenia.

Aby szkolenie miało szansę przynieść rezultaty, koniecznie musi je poprowadzić osoba odpowiednio wykształcona. Szkolenia controlling finansowy powinny być organizowane regularnie i systematycznie, po to, aby mogły przynieść jak najlepsze skutki.