Co mówi kodeks pracy o płatnych sobotach?

man using MacBook sat on sofa

Prawo pracy to trudna dziedzina, a wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty do spraw personalnych wymaga posiadania ogromnej wiedzy. W związku z tym pracownicy muszą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. W tym celu niezbędne jest szkolenie prawo pracy 2020 czy wynagrodzenie pracowników szkolenie.

Kodeks pracy szkolenia z zakresu pracy w dniach wolnych od pracy

Wśród wielu ciekawych zagadnień z zakresu prawa pracy niezwykle ważna jest tematyka dotycząca wynagrodzenia za pracę w soboty. Zdobycie niezbędnej wiedzy na ten temat zapewnia profesjonalne szkolenie prawo pracy 2020.

Warto wiedzieć o tym, że praca w soboty to w wielu branżach takich jak: gastronomia, turystyka, handel detaliczny oraz usługi jest standardem.


Sprawdź szkolenia: szkolenie controlling finansowy


Niestety często się jednak zdarza, że nawet w tradycyjnym systemie pracy, a więc od poniedziałku do piątku pojawia się konieczność świadczenia pracy w dzień wolny, czyli w sobotę. Wykonywanie obowiązków pracowniczych w dzień wolny podlega regulacjom zapisów Kodeksu Pracy. Wiedze na ten temat zapewnia szkolenie prawo pracy 2020.

Praca w sobotę jest dopuszczalna. Co prawda przełożony nie może zmusić zatrudnionego do pracy w sobotę, ale niewykonanie uzasadnionego polecenia może skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

Niemniej w uzasadnionych sytuacjach pracownik może odmówić wykonywanie pracy w dzień wolny. Scenariusz ten jest możliwy, jeśli przekazane zadanie wychodzi poza zakres pełnionych przez niego obowiązków lub gdy stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie dodatkowego zlecenia.

Z kolei pracodawca ma prawo do zlecenia podwładnemu pracy w dzień wolny, niemniej tylko w wyjątkowych przypadkach np. podczas prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia, zdrowia lub mienia czy podczas konieczności natychmiastowego usunięcia awarii uniemożliwiającej prawidłową pracę w firmie.

Wynagrodzenie za pracę w sobotę

Pracownikowi który to świadczył pracę w sobotę pracodawca powinien udzielić dzień wolny w tygodniu we wskazanym terminie. W sytuacji, gdy pracodawca nie przewiduje takiego rozwiązania, wówczas pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, który wynosi dodatkowo 50 procent stawki godzinowej za pracę w sobotę oraz 100 procent za każdą dodatkową nadgodzinę pracy w tym dniu – pod warunkiem, że w zakładzie pracy obowiązuje ośmiogodzinny system dobowy.

Te oraz wiele innych ciekawych zagadnień poruszają kodeks pracy szkolenia. Warto zatem nieustannie pogłębiać dotychczasową wiedzę i regularnie uczestniczyć w szkoleniach z dziedziny prawa pracy.

Dodaj komentarz