Jak pracodawca może dbać o przestrzeganie BHP?

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy dotyczy zarówno pracowników jak i pracodawców. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór nad tym czy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są w zakładach pracy przestrzegane. Nie ulega wątpliwości, że to na pracodawcy ciąży jednak więcej obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Z […]

Read More »